เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
อยากเรียนรู้คาทอลิก ถามตอบ

ถามตอบประเด็นสำคัญ

รับบัพติสมา

คำพยานเส้นทางการเป็นคาทอลิก

อ่านคำพยานของคุณไมตรี จินดา
อ่านคำพยานของคุณมารีอา มอรา อัศวรังษี
อ่านคำพยานของคุณเสวนีย์ สุดที่รัก
อ่านคำพยานของคุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี
อ่านคำพยานของคุณธัญญิกา สุทธยารักษ์ พัทลุง
อ่านคำพยานของคุณสุพัทรา กังสดาล
อ่านคำพยานของดอกเตอร์ผัดไท
อ่านคำพยานของคุณสุพัทรา กังสดาล
อ่านคำพยานของคุณมาเรียม รอซา อรวรรณ ผลสมบูรณ์
อ่านคำพยานของคุณครูจิ๋ว

อ่านคำพยานคุณธีระ นวนฉวี (มี 3 ตอน)
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3

สาเหตุการกลับใจเป็นคาทอลิก ตอนที่ 1

สาเหตุการกลับใจเป็นคาทอลิก ตอนที่ 2

สมัครเรียนคำสอนคาทอลิก คือ การสมัครเรียนพระคัมภีร์ใช่ไหม ?

ไม่ใช่การเรียนพระคัมภีร์ครับ, การเรียนคำสอนคาทอลิก คือ การเรียนรู้หลักข้อเชื่อของพระศาสนจักรคาทอลิก, การเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (ไม่สามารถรับศีลมหาสนิทได้), การฝึกสวดภาวนา, การฝึกอธิษฐาน, การเรียนรู้ธรรมประเพณีและจารีตของพระศาสนจักร เพื่อให้เข้าใจพระศาสนจักรคาทอลิกในภาพรวมอย่างถูกต้อง และ แม้ว่าจะไม่ใช่การเรียนพระคัมภีร์แต่คำสอนคาทอลิกก็ล้วนแต่วางอยู่บนหลักการของพระคัมภีร์

ว่าง่าย ๆ เรียนคำสอนคาทอลิกเพื่อให้เกิดความเข้าใจจนเกิดความเชื่อ ไม่ได้เน้นองค์ความรู้สมัครเรียนได้ที่วัดคาทอลิกเลยใช่ไหม ?

ใช่ครับ, ผู้สนใจสามารถไปที่วัดคาทอลิกในวันที่มีพิธีบูชาขอบพระคุณ คลิกดูตารางพิธีบูชาขอบพระคุณ และสอบถามใครก็ได้ที่อยู่ในบริเวณวัด (ควรไปก่อนพิธีเริ่มประมาณ 30 นาที) ว่าจะสมัครเรียนคำสอนได้ที่ใคร ทุกคนยินดีช่วยเหลือ หรือ ถ้าไม่สะดวกใจสามารถแอดไลน์มาที่ไอดี @catholicthailand เพื่อให้ทีมงานช่วยประสานงานแทนให้พื้นที่อยู่อาศัยไม่มีวัดคาทอลิก แบบนี้ก็เรียนไม่ได้ใช่ไหม ?

ไม่ใช่ครับ, ผู้ที่ยืนยันแล้วว่าไม่มีวัดคาทอลิกในพื้นที่อยู่อาศัย หรือ มีวัดในพื้นที่อยู่อาศัย แต่ทำงานเป็นกะที่มีวันหยุดไม่แน่นอน สามารถเรียนคำสอนออนไลน์ทางระบบซูมและกลุ่มไลน์ได้ครับ ซึ่งเงื่อนไขการเรียนและรูปแบบจะแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน แต่ที่เหมือนกัน คือ ผู้เรียนออนไลน์ที่ตั้งใจแน่วแน่ที่จะรับศีลล้างบาป ก็ยังคงจำเป็นจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดคาทอลิกบ้างตามที่กำหนด

แต่ผู้ที่สนใจเรียนคำสอนเพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเชิงวิชาการ ไม่มีความตั้งใจจะรับศีลล้างบาป ก็อาจไม่ต้องเดินทางไปที่วัดคาทอลิกมีค่าใช้จ่ายไหม ไม่ว่าจะรับศีลล้างบาป หรือ ไม่รับศีลล้างบาป ?

ไม่มีในส่วนการเรียน การสอนครับ, ค่าใช้จ่ายที่จะมีก็ คือ ค่าเดินทางของผู้เรียนในการไปวัดเพื่อเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเรียนนานไหมกว่าจะจบหลักสูตรคำสอนคาทอลิก ?

1 ปีครับ, ไม่ว่าจะเรียนเองที่วัด หรือ จะเรียนทางออนไลน์ ครูคำสอน/พระสงฆ์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินตามระดับความเข้าใจและความเชื่อ ซึ่งแต่ละครั้งจะเรียนประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในวันอาทิตย์ ช่วงเวลาประมาณ 10.00 - 12.00 น. ซึ่งผู้เรียนต้องเข้าเรียนทุกสัปดาห์ครับมีการสอบวัดผลไหม ?

ไม่มีครับ, เพราะไม่ใช่การเรียนพระคัมภีร์ การเรียนคำสอนคาทอลิกเป็นการเรียนเพื่อเปิดใจ ให้ได้เริ่มสัมผัสชีวิตใหม่ที่มีพระเจ้า ให้ได้สัมผัสกับพระองค์โดยตรงจากการอธิษฐานเลิกเรียนกลางคันได้ไหม ?

ได้สิครับ, ไม่ได้มีข้อผูกมัดใด ๆ และ ถ้าสบายใจก็ช่วยแจ้งเหตุผลให้ครูคำสอนทราบ และ สามารถกลับมาเรียนใหม่ เมื่อใดก็ได้เสมอเรียนแล้วจะได้รับศีลล้างบาปเลยใช่ไหม ?

ไม่แน่เสมอไปครับ เพราะขึ้นกับตัวของผู้เรียนเอง การเรียนคำสอนคาทอลิกไม่ได้ชี้วัดที่องค์ความรู้ แต่เป็นเรื่องของความเชื่อ ซึ่งพระเจ้าจะเป็นผู้นำทางผู้ที่ถูกเรียกเอง บางคนก็เรียน 2-3 ปี จึงจะได้รับศีลล้างบาปก็มีครับ

อีกประการหนึ่ง คือ ในระหว่างการเรียนจะมีขั้นตอนให้ผู้เรียนได้สมัครใจในการเป็นคาทอลิกอยู่ 1 ครั้ง คือ ในคืนฉลองคริสตสมภพ (24 ธันวาคม) ของทุกปี วัดจะให้ผู้เรียนได้เลือกอย่างอิสระว่าจะประกาศตัวเป็น 'คริสตังสำรอง (ผู้รอรับศีลล้างบาป)' หรือไม่ ? ต่อหน้าชุมชนวัด หากสละสิทธิ์ในขั้นตอนนี้ก็ถือว่า ไม่ขอรับศีลล้างบาปเรียนจนจบแล้วปฏิเสธไม่รับศีลล้างบาป พระเจ้าจะลงโทษไหม ?

ไม่ลงโทษครับ , พระเจ้าให้อิสระตามอำเภอใจ (Free Will) ในการเลือกของมนุษย์ เพราะพระองค์ทรงเป็นความรัก และ ความรักไม่สามารถบังคับขืนใจใครให้รักกันและกันได้ครับ แต่ขอให้ผู้เรียนจำไว้ว่า 'ที่ตรงนี้ พระเจ้ารอคุณอยู่เสมอ กลับมาในวันที่ไม่เหลือใครก็ยังได้ครับ'ในระหว่างเรียนคำสอนสามารถประกอบกิจกรรมทางศาสนาเดิมอยู่ได้ไหม ?

ถ้าเอาตรงไปตรงมา คือ ไม่ได้ครับ เพราะคาทอลิกไม่ได้มองว่า เรื่องของพระเจ้าเป็นศาสนาที่เป็นทางเลือก แต่มองว่า ผู้เรียน คือ ผู้ที่ถูกเลือก (ทรงเรียก) ให้เข้ามามีส่วนในความรักนิรันดร์ของพระองค์ พระองค์จึงปรารถนาให้ผู้เรียนซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้า (ขณะที่เรียน) และลับหลัง (หลังเลิกเรียน)ทำไมรับศีลล้างบาปเลยไม่ได้ เห็นโปรแตสแตนท์ 2-3 เดือนก็ได้รับบัพติสมาแล้ว ?

เพราะศีลล้างบาปเป็นพระคุณอนันต์ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ผู้รับศีลล้างบาปจำเป็นต้องมีความเชื่อล้ำลึก (มิใช่ความรู้) ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง แล้วให้นำความเข้าใจที่เกิดขึ้น นำไปเกิดการไตร่ตรอง จนเกิดเมล็ดแห่งความเชื่อ ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่กระทำโดยพระจิตเจ้า ปริมาณนั้นก็สำคัญ แต่การรับเชื่อในพระเจ้าจากเมล็ดแห่งความเชื่อนั้นสำคัญกว่าถ้าเรียนนานขนาดนี้ ไปรับบัพติสมาของโปรแตสแตนท์ดีกว่าไหม ?

ให้เป็นไปตามอำเภอใจ (Free Will) แห่งการเลือกครับรับบัพติสมาของโปรแตสแตนท์แล้ว ก็เหมือนได้รับศีลล้างบาปแล้วใช่ไหม ?

ไม่ใช่ครับ , อยากรู้ว่าเพราะอะไร ก็มาเรียนคำสอนคาทอลิกสิครับทำไมทุกอย่างต้องมาเริ่มที่ศีลล้างบาป ?

เพราะศีลล้างบาป เป็นการประทับเครื่องหมายของพระเจ้าลงบนจิตวิญญาณถาวรเป็นการไถ่บาปกำเนิด เพื่อปลดลอกพันธนาการดวงจิตให้พ้นจากอำนาจของบรรดาศักดิเทพ อิทธิเทพ บรรดาเทพผู้ครอง บรรดาเทพแห่งอาณาจักร และ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืด ผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว จะสามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ที่เหลือได้

เรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
คลิก  เพิ่มเพื่อน  รับข่าวแวดวงคาทอลิกถึงหน้าจอ