เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
เกี่ยวกับคาทอลิกไทยแลนด์ ประวัติความเป็นมา

พันธกิจ

ปกพันธกิจของคาทอลิกไทยแลนด์

ชีวิตที่ถูกเตรียมไว้เพื่อพันธกิจ
พระเจ้าอนุญาตให้ผมได้มีประสบการณ์ชีวิตที่โดดเดี่ยว จากครอบครัวที่แตกสลายด้วยธุรกิจสีเทา ในโรงเรียนเอกชนคาทอลิกที่มีเด็กยากจนอย่างผมได้เข้าไปเรียนเพราะเรียนดี แต่ไม่เป็นที่รักของครู เพราะมีนิสัยที่เงียบ ไม่เป็นที่รักของเพื่อน เพราะมีหน้าตาขี้เหร่ เจ็บป่วยและไม่แข็งแรง ถูกเพื่อนแกล้งและล้อเลียนมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมปลาย


ผมสัมผัสถึงการแตกสลายและสิ้นหวังตั้งแต่อยู่ในช่วงวัยรุ่น

ผมใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังตั้งแต่ยังเด็ก บ้านที่เงียบอยู่เสมอ มีแค่เงิน 30 บาทวางให้หน้าห้องนอนก่อนผมไปโรงเรียน ผมมีแค่ไดอารีที่เขียนระบายความสิ้นหวัง และตุ๊กตาหมีที่ผมคุยได้โดยไม่ถูกเขารังแกและรังเกียจ


ผมเสพยาและเซ็กส์เพื่อเติมเต็มความรักที่ไม่เคยได้รับ

ผมสิ้นหวังกับชีวิต กลายเป็นคนเย็นชาและรุนแรง ผมทำร้ายผู้อื่นเหมือนที่ผมเคยถูกทำร้าย ไม่มีอะไรสำคัญกับผมไปกว่าเงิน เพื่อที่ผมจะได้ซื้อบริการทางเพศและยาเพื่อจะหนีจากความขมขื่นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผม


ผมผ่านการฆ่าตัวตาย

ในคืนวันนั้นผมวางแผนที่จะจบชีวิตลง ผมทั้งไร้เพื่อน ไร้ญาติ มีแค่เงินที่เหลืออีกเล็กน้อย กับร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ และจิตใจที่เสียหายอย่างสิ้นเชิง แล้วพระองค์ก็เสด็จมาหาผมในคืนนั้น ด้วยความเข้าใจในการตัดสินใจของผม พระองค์ตรัสกับผมในใจอยู่หลายครั้ง พระองค์พาผมดิ่งลึกเข้าไปในจิตใจ แล้วผมก็ร้องไห้ออกมาจนใจแทบขาด ผมหลับไปราวกับว่าได้นอนอยู่ในอ้อมแขนขององค์พระผู้เป็นเจ้า


พระเจ้าให้ความรักและซ่อมผมขึ้นใหม่

พระเจ้ายื่นพระหัตถ์ออกมามอบชีวิตใหม่ให้กับผมด้วยทางกายภาพ และได้ส่งผู้คนที่ดีเข้ามาในชีวิตของผม สอนผม รักผม ให้คำตอบผม ฟังผม ให้เวลากับผม จากหนึ่งคน เป็นสองคน ห้าคน สิบคน ผมรู้สึกได้ถึงความหวังในการมีชีวิตอยู่


ผมมีชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระองค์

ผมได้ใช้บทเรียนจากความเจ็บปวดที่ผมมี ไปช่วยเหลือผู้คนในโลกออนไลน์ ในทุกวันมีผู้คนที่แตกสลาย รู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวัง ได้ส่งสัญญาณในโลกออนไลน์ที่คนทั่วไปมองไม่เห็น แต่ผมเห็น และผมได้ช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้น มากบ้าง น้อยบ้าง และ เว็บไซต์นี้จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างผมกับพวกเขา เพราะ .. "พระเจ้าจะนำถ้อยคำของพระองค์ผ่านผมไปถึงพวกเขา และผมจะได้ทำพันธกิจของผม" เมื่อผมให้ ผมจะเป็นผู้ได้รับ และวิธีของพระเจ้านั้นแสนอัศจรรย์


พันธกิจเพื่อผู้ที่โดดเดี่ยวและสิ้นหวัง
  1. ตามหาผู้ที่โดดเดี่ยวและสิ้นหวังบนโลกออนไลน์ ผ่านสัญญาณและร่องรอยความเจ็บปวดที่พวกเขาทิ้งไว้ เหมือนดังที่พระองค์ทรงตามหาผมจนพบ ช่วยเหลือพวกเขากรณีฉุกเฉินให้พ้นภัย ด้วยการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับเรื่องดำเนินการต่อ

  2. รับฟังพวกเขาด้วยความรักเหมือนดังที่พระองค์ทรงรับฟังผมอย่างหมดหัวใจ ให้ความหวังกำลังใจในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น ความช่วยเหลือปัจจัยเบื้องต้น, การประสานงานการสร้างอาชีพ, การประสานงานในการรักษาความเจ็บป่วย, การประสานงานเพื่อให้ได้รับการสงเคราะห์จากหน่วยงานราชการ มูลนิธิ หน่วยงานของพระศาสนจักร ด้วยความร่วมมือกับกลุ่มอาสาสมัครมิตรภาพ (กลุ่มนักให้คำปรึกษาอิสระ โครงการของคุณอนันต์)

  3. พาพวกเขาให้รู้จักข่าวประเสริฐผ่าน กิจกรรมอัลฟ่าบริบทคาทอลิก (โครงการของคุณอนันต์ วัดพระมหาไถ่) เพื่อต่อยอดการได้รับพระพรของพระองค์ตามน้ำพระทัย

  4. สวดและขอคำภาวนาบรรเทาใจจากพระเมตตาของพระเยซูเจ้า ผ่านกลุ่มสวดภาวนาเข้าเงียบออนไลน์ (กลุ่มพี่แดง พี่ตุ๊กลัคคนา)พันธกิจเพื่อผู้ต้องขังและครอบครัว
  1. ตามหาครอบครัวของผู้ต้องขังที่มีฐานะยากจน หรือ ไร้ญาติผ่านโลกออนไลน์ และประสานงานในการนำผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้า มาเข้าสู่การเริ่มต้นให้มีอาชีพใหม่หลังพ้นโทษ ผ่าน 2 องค์กรคือ ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี คณะภคินีศรีชุมพาบาล (มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล) และ มูลนิธิบ้านพระพร (โปรแตสแตนท์)

  2. บริจาคเงินส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจแล้ว ให้กับ 2 องค์กรคือ ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี คณะภคินีศรีชุมพาบาล (มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล) และ มูลนิธิบ้านพระพร (โปรแตสแตนท์) โดย

  3. ช่วยขายสินค้าออนไลน์ของผู้พ้นโทษจากเรือนจำ / ครอบครัวของผู้ต้องขังที่ยากจน ผ่านเว็บไซต์ naitam.com/market โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือใด ๆพันธกิจเพื่อผู้พิการ
  1. ประสานงานผู้พิการ / ครอบครัวผู้พิการในการให้ได้รับความช่วยเหลืออุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผ่านโครงการ wheelchairproject.org ออนไลน์

  2. ประสานงานและช่วยเหลือทุนทรัพย์ให้ผู้พิการที่ยากจน ให้มีอาชีพจำหน่ายคุ้กกี้กับโครงการคุ้กกี้พระพร พันธกิจเพื่อคนพิการ

  3. ช่วยขายสินค้าออนไลน์ของผู้พิการ/ ครอบครัวของผู้พิการที่ยากจน ผ่านเว็บไซต์ naitam.com/market โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือใด ๆ
กว่าจะมาเป็นเว็บไซต์ได้ในวันนี้
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากคาทอลิกไทยแลนด์
สนับสนุนบริจาคช่วยเหลือเว็บไซต์
ติดต่อคาทอลิกไทยแลนด์
เกี่ยวกับผู้พัฒนาเว็บไซต์คาทอลิกไทยแลนด์สิทธิ์ประโยชน์ของคาทอลิกไทยแลนด์
เรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
คลิก  เพิ่มเพื่อน  รับข่าวแวดวงคาทอลิกถึงหน้าจอ