| คาทอลิกประเทศไทย บทความสรรสาระ" /> | คาทอลิกประเทศไทย บทความสรรสาระ" />
เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
intro reward
ธุรกิจพี่น้องคริสตัง
รับสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
Leo กราฟฟิคดีไซน์ รับออกแบบงานกราฟฟิค สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท
Pop Me Crazy ไอศกรีมโฮมเมดกล้วยหอมเคลือบชอคโกแลตเบลเยี่ยม
S-ERUM สบู่เซรัมสารสกัดเขากวางเพื่อดูแลผิวหน้าที่ดีที่สุดกว่า 25 ปี
มานูก้า อพาร์ทเมนต์ ห้องพักราคาประหยัด รามคำแหง 52 ใกล้รถไฟฟ้า
iizziistudio อิซซี่ สตูดิโอ รับออกแบบเว็บไซต์และกราฟฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์
Larna House บริการสั่งทำเค้กออนไลน์ในแบบที่คุณต้องการ ด้วยประสบการณ์ 20 กว่าปี
รวมบทสวดแรง ๆ อีกครั้ง (ใช้ได้ทุกสถานการณ์ คุณไสย,ผีเจ้าเข้าทรง,เจ้ากรรมนายเวร,ผีร้านทุกภพภูมิ)

รวมบทสวดแรง ๆ อีกครั้ง (ใช้ได้ทุกสถานการณ์ คุณไสย,ผีเจ้าเข้าทรง,เจ้ากรรมนายเวร,ผีร้านทุกภพภูมิ)

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14:31 น.
อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยป้ายแทค :

แชร์ 15 แชร์ 14 แชร์ 11

แจ้งรายงานบทความ

ชีวิตคาทอลิก

พอดีค้นเอกสารเรื่อง"ความรักของพระเป็นเจ้า ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น" เจอเอกสารนี้สอดอยู่เลยเอามาพิมพ์แบ่งปัน

(1) บทภาวนา:ด้วยอำนาจของพระนามพระเยซู

+ในพระนามของพระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าขอใช้อำนาจเด็ดขาดผูกมัดและควบคุมฤทธิ์อำนาจและพลังทั้งหลายในอากาศ บนพื้นดิน ในน้ำ ใต้พิภพ ในนรก ในธรรมชาติและในไฟ

+ข้าแต่พระเยซูเจ้า,พระองค์เป็นพระเจ้าสูงสุดของพิภพจักรวาล ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระเกียรติมงคลสำหรับการเนรมิตทุกสิ่งสร้างของพระองค์ ในนามของพระองค์ ข้าพเจ้าขอปิดพลังทั้งหมดของปีศาจที่ทำงานต่อต้านเรา และครอบครัวของเรา ข้าพเจ้าขอมอบชาวเราทุกคนไว้ในความปกป้องคุ้มครองของพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ซึ่งได้หลั่งเพื่อชาวเราบนไม้กางเขน

+ข้าแต่พระแม่มารีย์,พระมารดาของลูก ลูกตระหนักดีถึงการปกป้องคุ้มครองจากพระแม่ และการทูลขอต่อดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าสำหรับพวกลูก และครอบครัวของลูก ลูกทราบดีว่า พระแม่ได้ห่อหุ้มพวกลูกไว้ด้วยเสื้อคลุมแห่งความรักของพระแม่ จนศัตรูของลูกต้องพ่ายแพ้และสิ้นหวังไป

+ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอล,และเทวดารักษาตัวของชาวเรา โปรดมาปกป้องพิทักษ์เรา และครอบครัวของเรา ในการทำสงครามต่อสู้กับปีศาจชั่วร้าย ซึ่งสัญจรอยู่บนโลกนี้

+ในพระนามของพระเยซูเจ้า,ข้าพเจ้าขอใช้อำนาจเด็ดขาดสั่งเจ้าอำนาจชั่วร้ายทั้งหลาย พลังเลวร้ายทั้งปวง ให้ออกไปจากที่ชุมนุมของชาวเราเดี๋ยวนี้ ออกไปจากครอบครัวและบ้านของเราทันที และออกไปจากผืนแผ่นดินนี้โดยเร็ว ข้าแต่พระเยซูเจ้า,ข้าพเจ้ากราบขอบพระคุณพระองค์ พระองค์คือพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อและเมตตาสงสาร (อาแมน)

นายแทม ดอทคอม

(2) บทภาวนา : เพื่อความความรอด(รื้อฟื้นความเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้า)

+ข้าแต่พระเยซูเจ้า,โปรดเสด็จมาประทับในใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าปรารถนาให้พระองค์มีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวในชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นบุตรแห่งความสว่าง และรับรู้ว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้และเชื่อว่าพระองค์ยอมตายบนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปข้าพเจ้า พระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม และจะเสด็จมาอีกอย่างรุ่งโรจน์

+ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระองค์อภัยบาปทั้งหมดของข้าพเจ้า ขอพระองค์โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากการประจญล่อลวง เพราะมันจะทำให้ข้าพเจ้าต้องพลัดพรากจากความรักนิรันดร์ของพระองค์

นายแทม ดอทคอม

(3) บทภาวนา : เพื่อทำลายการถูกสาปแช่งและการถูกครอบงำ(ภาวนาบทต่อไปนี้)

+ข้าแต่พระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล,โปรดภาวนาเพื่อเรา เราภาวนาขอท่านช่วยวอนขอต่อพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ขอพระองค์โปรดทำลายการสาปแช่งทั้งหลายที่ตกทอดมาถึงเรา และการครอบงำทั้งปวงที่ทำให้เราเป็นทาสของมัน โปรดทำลาย ...................(โปรดเลือกหรือเลือกทั้งหมด)

(i)การครอบงำ จากบรรพบุรุษ หรือ จากตัวเราเอง
- โปรดทำลายการครอบงำจากยาเสพติด
- โปรดทำลายการครอบงำจากอารมณ์รุนแรง
- โปรดทำลายการครอบงำจากการสบประมาทพระนามพระเจ้า
- โปรดทำลายการครอบงำจากการใช้ทรัพย์สินเงินทองฟุ่มเฟือยและใช้ในทางผิด

(ii)การสาปแช่ง จากบรรพบุรุษ หรือ จากตัวเราเอง
- โปรดทำลายความต้องการให้ผู้อื่นได้รับการสาปแช่ง
- โปรดทำลายคำสาปแช่งจากผู้อื่น
- โปรดทำลายผลร้ายจากการสบประมาทพระนามพระเป็นเจ้า

(4) บทภาวนา : เพื่อละทิ้งทุกสิ่งที่ไม่ใช่ของพระผู้เป็นเจ้า

+ข้าแต่ดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า,ข้าพเจ้ากราบวอนขอพระองค์ โปรดเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่ของพระองค์ออกไปจากตัวข้าพเจ้าให้หมดด้วยเถิด พระเจ้าข้า
โปรดเอา...................(โปรดเลือกหรือเลือกทั้งหมด).............................ออกไปจากตัวข้าพเจ้า

(*ให้วอนขอพระองค์,โปรดขจัดปัญหา บาปและความผิดบกพร่องต่างๆออกไปจากเรา เช่น)
- การไม่ยอมให้อภัย
- ความเคียดแค้น
- ความคิดไม่ดี
- การมีเจตนาร้าย
- บาปต้น 7 ประการ
- อารมณ์แปรปรวน
- ภาวะเครียด
- ความเบื่อหน่าย

(5) บทภาวนา : เพื่อขับไล่จิตชั่ว
ในพระนามของพระเยซูเจ้า,ข้าพเจ้าขอใช้อำนาจเด็ดขาดเหนือจิตชั่วร้ายทุกดวง ที่มาทำร้าย.........(ชื่อบุคคล).............ข้าพเจ้าสั่งให้เจ้าออกไปจากเขาโดยทันที

(6) บทภาวนา : เพื่อนำผู้หนึ่งมามอบให้พระคริสตเจ้า

+ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์,ข้าพเจ้าวอนขอพระองค์ ในพระนามของพระเยซูเจ้า และโดยทางพระโลหิตของพระองค์ โปรดสั่งห้ามซาตาน
อย่าให้มันมีอำนาจเหนือสิ่งสร้างใดๆของพระองค์ ข้าแต่พระเยซูเจ้า,โปรดเอามงกุฏหนามของพระองค์ล้อม.........(ชื่อบุคคล)..........และนำเขาเข้าไปอยู่ในดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์ ภายใต้เสื้อคลุมแห่งความรักของพระองค์ โอ้พระแม่มารีย์,พระมารดาของลูก ลูกมั่นใจในความคุ้มครองและการเสนอวิงวอนของพระแม่ต่อองค์พระบุตรเพื่อ.........(ชื่อบุคคล)..........(อาแมน)

นายแทม ดอทคอม
 

ในบทที่ 1

+ในพระนามของพระเยซูเจ้า,ข้าพเจ้าขอใช้อำนาจเด็ดขาดสั่งเจ้าอำนาจชั่วร้ายทั้งหลาย พลังเลวร้ายทั้งปวง ให้ออกไปจากที่ชุมนุมของชาวเราเดี๋ยวนี้

ต้องสั่งให้หนักแน่น  คำว่า "เดี๋ยวนี้" ต้องพูดให้ดังและหนักแน่น ไม่ใช่กล้าๆกลัวๆพูด  บทนี้จะสวดก่อนทำพิธีทุกครั้ง และทุกคนต้องพูด เพื่อไม่ให้จิตชั่วแฝงเข้ามาในผู้ชุมนุม

ในบทที่ 5

สามารถใช้ได้ในที่ประชุม เวลาประชุมเครียด  เริ่มจะทะเลาะกัน  สวดบทนี้ได้ผลมากๆ  เคยสวดให้พ่อ(ของตัวเอง) กำลังโมโหๆอยู่  จะด่าคน  จู่ๆพ่อเค้าก็อ่อนลงๆ  ทั้งๆที่ปกติจะปรี๊ดไปแล้ว

(7) บทข้าแต่อัครเทวดามีคาแอล
ข้าแต่อัครเทวดามีคาเอล เจ้าแห่งกองทัพสวรรค์ โปรดปกป้องเราในการต่อสู้กับ นิกรเจ้า และนิกรอำนาจ ต่อสู้กับผู้ปกครองพิภพแห่งความมืดมนนี้ ต่อสู้กับบรรดาจิตแห่งความชั่วร้ายที่อยู่บนท้องฟ้า  โปรดมาเป็นผู้ช่วยเหลือมวลมนุษย์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างมาตามพระฉายาของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ด้วยราคาสูงลิ่ว จากการกดขี่ของปีศาจ  พระศาสนจักรให้ความเคารพท่านในฐานะผู้พิทักษ์และผู้อารักขาของพระศาสนจักร  พระเจ้าทรงไว้วางพระทัยมอบวิญญาณที่ทรงไถ่ไว้ให้ท่านเป็นผู้นำไปสู่สวรรค์  ดังนั้น ขอท่านจงภาวนาต่อพระเจ้าแห่งสันติให้ทรงเหยียบขยี้ซาตานไว้ใต้เท้าของเรา เพื่อมันจะไม่สามารถจองจำและทำร้ายพระศาสนจักรได้อีก  โปรดนำคำภาวนาของเราทูลเสนอต่อพระผู้สูงสุด เพื่อพระองค์จะมิทรงรอช้าที่จะประทานพระเมตตาลงมาเหนือชาวเรา โปรดควบคุม “มังกร งูดึกดำบรรพ์ ซึ่งเป็นปีศาจและซาตาน” โปรดมัดและเหวี่ยงมันลงไปสู่ใต้บาดาลด้วยเถิด “เพื่อมิให้มันหลอกลวงนานาชาติได้อีกเลย

แถมหน่อย
คุณพ่อคาร์ลเคยมาเมืองไทยมากับ ซ. แมรี่  และคนที่ไปเข้าร่วม Eucharistic Healing service ของคุณพ่อ  ก็จะได้อ่านบทภาวนานี้  จำได้ว่า  จะมีบางบทนะคะ  ที่คนที่สวด  ต้องได้รับการอบรมก่อน  หรือเข้าเงียบกับพ่อก่อน

แต่บทภาวนาที่พ่อแนะนำ  และบอกว่า  ไม่อันตรายและสามารถใช้กับคนศาสนาอื่นได้ผล คือ บทภาวนาดาบสองคมของพระจิตเจ้า

"ข้าแต่พระจิตเจ้า  ลูกขอดาบสองคมของพระองค์ ได้โปรดตัดความสัมพันธ์ทุกประการที่ไม่ได้มาจากพระเป็นเจ้า  ออกจากตัว (ชื่อ) ด้วย"  ..  ศักดิ์สิทธิ์มาก  ขอให้สวดบ่อยๆ  นึกได้เมือ่ไหร่ก็สวด  ตัวเองสวดให้น้องชายเลิกสูบบุหรี่ได้ผลมาแล้วค่ะ   

ขอขอบคุณ www.newmana.com

แชร์ 15 แชร์ 14 แชร์ 11
กดขอบคุณพระเจ้ารับ 1 คะแนน

กดชอบเป็นคนแรก
นักเขียน

แนะนำหนังสือนักเขียนคาทอลิก จะกลุ้มหรือจะก้าวต่อ ดร.จิตรา

หนังสือเริ่มต้นที่ชวนให้เราคิดว่า เราต่างก็เริ่มต้นชีวิตในหลาย ๆ เรื่องเหมือนกัน

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ท่านสามารถทำอะไรร่วมกับพระเป็นเจ้า ให้สำเร็จ ได้ภายในหนึ่งชั่วโมง มากกว่าที่ท่าน

กลไกที่พระเจ้าประทานมาให้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นัก

ในวัยหนุ่มสาวพวกเราต้องทำงานหนัก มิใช่เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น แต่พวกเราต้องการค

มารู้จักพระคัมภีร์ไบเบิลกัน

โดยปกติคนเราก็ติดต่อกันด้วยคำพูดหรือทางภาษา พระเป็นเจ้าก็ใช้วิธีเดียวกันที่มนุษย

คอมพิวเตอร์รวน เพราะวันที่หายไปในพระคัมภีร์ เรื่องพิศวงที่ท้าทายวิทยาศาสตร์

พวกเขาใช้คอมพิวเตอร์คำนวณค่าโดย ให้มันคำนวณ ทั้งแบบ เดินหน้า และถอยหลังตลอด ทุกศ

จงวางใจในพระเจ้าของเจ้า ...

ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของผม ผมได้รับสิ่งประทานจากพระเจ้ามานับครั้งไม่ถ้วน .. ผมใช้ชี

☆การกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์☆ถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้ ความเชื่ออื่นก็ไร้ประโยชน์☆ ตอนที่ 5

ดังนั้นความรอดของคริสตชน จึงไม่ใช่แค่สวรรค์ หรือที่รับบำเน็จในการทำความดี แต่คือ

แผนการณ์ของพระเจ้านั้นดีเสมอ

อาจดูเหมือนว่า พระเจ้าทรงนิ่งเฉยต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากของเรา ทรงปล่อยให้สถานะกา

เก็บตกกระทู้ : เฮ้อ คุณจินตรา ~~

เก็บตกจากกระทู้หนึ่งในเว็บนิวมานา ดอท คอม สาระสำคัญอยู่ตรงที่ การโต้ตอบภายในกระท

ผมจะทำภาระนั้นให้ดีที่สุด คือ เป็นพยานถึงศรัทธาที่มีในพระองค์ด้วยหมดหัวใจ

ศรัทธาจะ .. นำมาซึ่งความรัก ความรักจะนำมา ..ซึ่งความวางใจ ความวางใจจะนำมา ซึ่งคว

เรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg