เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
intro reward
ธุรกิจพี่น้องคริสตัง
Leo กราฟฟิคดีไซน์ รับออกแบบงานกราฟฟิค สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท
Pop Me Crazy ไอศกรีมโฮมเมดกล้วยหอมเคลือบชอคโกแลตเบลเยี่ยม
S-ERUM สบู่เซรัมสารสกัดเขากวางเพื่อดูแลผิวหน้าที่ดีที่สุดกว่า 25 ปี
มานูก้า อพาร์ทเมนต์ ห้องพักราคาประหยัด รามคำแหง 52 ใกล้รถไฟฟ้า
รับสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
Larna House บริการสั่งทำเค้กออนไลน์ในแบบที่คุณต้องการ ด้วยประสบการณ์ 20 กว่าปี
บทสวดสายประคำ อัครเทวดามิคาแอล

บทสวดสายประคำ อัครเทวดามิคาแอล

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 19:55 น.
อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยป้ายแทค :

แชร์ 4 แชร์ 5 แชร์ 4

แจ้งรายงานบทความ

ชีวิตคาทอลิก

he Chaplet of St. Michael the Archangel

บทสวด ปรับปรุงจากบทนพวารของวัด น.มิคาแอล ราชบุรี + บทสวดของน่าน
ลำดับการสวด อ้างอิงตาม Mother Angelica ใน http://www.youtube.com/watch?v=m5lgBO__lpE

ที่เหรียญนักบุญ
พระ เจ้าข้า โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าโดยเร็วพลันเทอญ
สิริพึงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

ข้าม 4 เม็ดแรกไปก่อน

ไป ที่เม็ดรำพึงแรก...

1. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพนิกรเซราฟีม
ขอพระองค์โปรดบันดาลให้เราเหมาะสมที่จะลุกร้อน ด้วยไฟแห่งความรักของพระเจ้าด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

2. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพนิกรเครูบิม
ขอพระองค์โปรดประทานพระหรรษทานให้เราละทิ้งหนทาง แห่งความชั่วร้ายทั้งหลาย และหันเข้ามาสู่ทางแห่งความครบครันของชีวิตคริสตังด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่ พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

3. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพนิกรบัลลังก์ 
ขอ พระองค์โปรดประทานจิตแท้แห่งความสุภาพลงมาในใจของเราทุกคนด้วยเทอญ อาแมน
ข้า แต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

4. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพนิกรนาย
ขอพระองค์ โปรดทานพระหรรษทานที่จะควบคุมเนื้อหนังมังสา และราคะตัณหากิเลสทั้งปวงของเราด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

5. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพนิกรอำนาจ
ขอพระองค์โปรดทรงพระกรุณาคุ้มครองวิญญาณของเราจาก บ่วงแร้วกับดักและการประจญของปีศาจทั้งปวงด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

6. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพนิกรธรรม
ขอพระองค์ โปรดพิทักษ์รักษาเราให้พ้นจากความชั่ว และอย่าปล่อยให้เราตกเป็นเหยื่อของการประจญด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

7. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทพนิกรเจ้า
ขอพระองค์ โปรดประทานจิตแห่งความนอบน้อมอันแท้จริงลงมาในวิญญาณของเราด้วยเทอญ อาแมน
ข้า แต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

8. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาอัครเทวดา
ขอพระองค์ โปรดประทานความเพียรพยายามในการยึดมั่นในความเชื่อ และในการทำความดี เพื่อเราจะได้บรรลุถึงพระราชัยสวรรค์ด้วยเทอญ อาแมน
ข้าแต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

9. เดชะคำเสนอวิงวอนของท่านอัครเทวดามีคาแอล และบรรดาเทวดา
ขอพระองค์โปรดให้ท่านเทวดาทั้งหลายจงมาคุ้มครองป้องกัน เราไว้ ณ แผ่นดินนี้และนำเราไปจนได้บรรลุถึงชีวิตนิรันดรด้วยเทอญ อาแมน
ข้า แต่พระบิดา (1 หน) วันทามารีอา (3 หน)

ที่ 4 เม็ดแรก
เพื่อ เป็นเกียรติแก่นักบุญมิคาแอล - ข้าแต่พระบิดา (1 หน)
เพื่อเป็นเกียรติ แก่นักบุญคาเบรียล - ข้าแต่พระบิดา (1 หน)
เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญรา ฟาแอล - ข้าแต่พระบิดา (1 หน)
เพื่อเป็นเกียรติแก่อารักขเทวดาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย - ข้าแต่พระบิดา (1 หน)

ท่านอัครเทวดามีคาแอล จอมทัพสวรรค์ผู้สง่างามน่าเกรงขามยิ่ง ท่านเป็นหัวหน้าและแม่ทัพแห่งพหลโยธาสวรรค์ 
ท่านเป็นผู้คุ้มครองของ วิญญาณทั้งมวล ท่านเป็นผู้ปราบบรรดาจิตกบฏทั้งหลาย 
ท่านเป็นผู้รับใช้ ในพระราชกิจของพระราชาผู้ทรงฤทธานุภาพแห่งสวรรค์ ท่านเป็นผู้นำทางผู้ประเสริฐยิ่งของชาวเรา 
ท่านเป็นผู้ทรงสิริมงคลเจิด จ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า โปรดช่วยเราด้วยเถิด โปรดช่วยเราให้รอดจากความชั่วร้ายทั้งปวง 
บัดนี้เราเข้ามาพึ่งท่านด้วย ความมั่นใจ โปรดช่วยเราให้รับใช้พระเจ้าด้วยความจงรักภักดีเช่นเดียวกับท่านยิ่งขึ้นทุก วันด้วยเทอญ  อาแมน

ก่อ  โปรดภาวนาเพื่อเราเถิด ท่านอัครเทวดามีคาแอล จอมทัพสวรรค์แห่งพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า
รับ  เพื่อเราสมจะได้รับตามพระสัญญาของพระองค์

ให้เราภาวนา
ข้า แต่พระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและทรงจำเริญชั่วนิรันดร
พระองค์ทรงความ ดีงามล้ำเลิศสุดจะพรรณนาได้ ทรงพระประสงค์ให้มวลมนุษย์ได้รับความรอด 
จึง ได้ทรงประทานท่านอัครเทวดามีคาแอลให้เป็นจอมทัพสวรรค์แห่งพระศาสนจักรของ พระองค์ 
ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบลงวิงวอนโปรดทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมาะ สมที่จะได้ รอดพ้นจากเงื้อมมือของศัตรูทั้งปวง 
จนไม่มีแม้แต่สักตน เดียวที่จะมารบกวนข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้น ณ เวลากำลังจะตาย 
แต่ขอโปรด ให้ท่านนักบุญมีคาแอลได้มานำข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่หน้าพระที่นั่งของ พระองค์ 
ผู้ทรงสง่างามและทรงพระบารมียิ่งใหญ่ด้วยเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนขอ
ทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย  อาแมน

แชร์ 4 แชร์ 5 แชร์ 4
กดขอบคุณพระเจ้ารับ 1 คะแนน

กดชอบเป็นคนแรก
นักเขียน
นายแทม
นักเขียนสรรสาระชีวิต เป็น introvert ระดับ extreme ยกพระเจ้าให้เป็นสหายที่ดีที่สุด ใช้ชีวิตไปกับเพื่อนสนิททั้งหก คือ ตุ๊กตาหมีเทมโปโป้, ภาษาคอมพิวเตอร์อันซับซ้อน, ไดอารี่, กองหนังสือ, อัลบั๊มเพลงเศร้า และ ชอคโกแลตร้อนในถ้วยสวย ๆ


พระเจ้ามีอยู่จริงนะว่าไหม ??

"ถูกต้อง!" นักธุรกิจตอบอย่างมั่นใจ "ประเด็นอยู่ตรงนั้นแหละ! พระเจ้าก็มีอยู่จริง!

☆การกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์☆ถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้ ความเชื่ออื่นก็ไร้ประโยชน์☆ ตอนที่ 5

ดังนั้นความรอดของคริสตชน จึงไม่ใช่แค่สวรรค์ หรือที่รับบำเน็จในการทำความดี แต่คือ

Nabeel Qureshi มุสลิมผู้กลับใจมาเป็นคริสเตียน จากบ่าวรับใช้ กลับใจได้ถูกรับเป็นลูกของพระองค์

ผมกลับไปที่อพาร์ทเมนต์ของผม และวางอัลกุรอานและไบเบิลไว้ข้างหน้า ผมหันไปหาอัลกุรอ

มารู้จักพระคัมภีร์ไบเบิลกัน

โดยปกติคนเราก็ติดต่อกันด้วยคำพูดหรือทางภาษา พระเป็นเจ้าก็ใช้วิธีเดียวกันที่มนุษย

NetFlix ปริศนาแห่งศรัทธา ซีรีย์สารคดีที่พาไปท้าทายความเชื่อในพระเจ้า

สารคดีที่พยายามล้มความเชื่อด้วยการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อวัตถุศักดิ์สิทธิ์ท

ผม คือ ผลงานปั้นของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยบาดแผล

ท่ามกลางความทุกข์ยากของชีวิตหนึ่งของผมนั้น ที่แทบจะไม่มีเครื่องมืออะไรมาก แต่ชีว

เรื่องความอัศจรรย์ของเลข 7 จากพระคัมภีร์ Bible ตอนที่ 1

พระคัมภีร์ได้พิสูจน์ถึงปรีชาญาณที่ซ่อนอยู่หลายต่อหลายครั้ง และอีกสิ่งที่น่าทึ่งค

ประสบการณ์จริง : ไม่มีวิญญาณใดที่ร้องขอความเมตตาจากเราแล้วจะผิดหวัง

นี่เป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งเกี่ยวกับความเกลียดชัง การเข่นฆ่าอย่างป่าเถื่อน ความ

☆การกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์☆ถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้ ความเชื่ออื่นก็ไร้ประโยชน์☆ ตอนที่ 4

ดังนั้นคริสตชนคนใด ทำดีแค่ไหน อ้างว่าเชื่ออย่างไร แต่กลับไม่ยอมเชื่อเรื่องการกลั

กลไกที่พระเจ้าประทานมาให้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นัก

ในวัยหนุ่มสาวพวกเราต้องทำงานหนัก มิใช่เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น แต่พวกเราต้องการค

เรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg