เกมส์

รวมโปร

รวมรีวิว

ลงขายฟรี

วิธีสั่งซื้อ
ทางลัด
กำลังโหลดหน้าเพจ
intro reward
ธุรกิจพี่น้องคริสตัง
S-ERUM สบู่เซรัมสารสกัดเขากวางเพื่อดูแลผิวหน้าที่ดีที่สุดกว่า 25 ปี
Pop Me Crazy ไอศกรีมโฮมเมดกล้วยหอมเคลือบชอคโกแลตเบลเยี่ยม
Larna House บริการสั่งทำเค้กออนไลน์ในแบบที่คุณต้องการ ด้วยประสบการณ์ 20 กว่าปี
Leo กราฟฟิคดีไซน์ รับออกแบบงานกราฟฟิค สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท
มานูก้า อพาร์ทเมนต์ ห้องพักราคาประหยัด รามคำแหง 52 ใกล้รถไฟฟ้า
รับสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
iizziistudio อิซซี่ สตูดิโอ รับออกแบบเว็บไซต์และกราฟฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์
โฮโมเซ็กช่วลกับคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ตอนที่ 2

โฮโมเซ็กช่วลกับคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ตอนที่ 2

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 16:16 น.
อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยป้ายแทค :

แชร์ 15 แชร์ 14 แชร์ 15

แจ้งรายงานบทความ

สาระพระคัมภีร์

ความจริงทางจิตวิทยา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 สมาคมจิตเวชศาสตร์แห่งอเมริกา ( American Pshchiatric Asociation) ได้ตัดคำว่า "รักร่วมเพศ" ออกจากคู่มือรายชื่อโรคที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดปรกติทางจิตและอารมณ์ และสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกา (American Psychological Association) ให้การสนับสนุนเรื่องนี้อย่างหนักแน่น ทั้งสองสมาคมเรียกร้องให้นักจิตวิทยาทั่วประเทศให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเสียใหม่ ว่าโฮโมเซ็กช่วลไม่ได้เป็นความผิดปรกติทางจิตอย่างที่เคยเข้าใจกัน

สมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกาให้ความรู้แก่ประชาชน ว่า
การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีพฤติกรรมรักร่วมเพศนั้น มิใช่เป็นสิ่งที่บุคคลนั้นเลือกได้เสมอไป เช่นเดียวกับพฤติกรรมรักต่างเพศหรือกลุ่มคนที่สังคมให้การยอมรับว่าเป็นปรกตินั้น ก็มิได้เป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถเลือกเองได้เช่นกัน ความสนใจในเพศเดียวกัน ต่างเพศหรือทั้งสองเพศเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้น ยังไม่เป็นที่กระจ่างชัดนักต่อนักวิทยาศาสตร์ มีหลายทฤษฎีที่เสนอสาเหตุที่แตกต่างกันไป บ้างก็ว่าเกิดจากพันธุกรรมหรือจากปัจจัยของฮอร์โมนที่มีมาแต่กำเนิด บ้างก็ว่าเป็นเหตุของสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ อย่างไรก็ดี นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเห็นพ้องต้องกันว่าความสนใจทางเพศนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นๆ ของชีวิต ผ่านทางปฏิสัมพันธ์รวมไปถึงปัจจัยที่ซับซ้อนอื่นๆทางชีววิทยา จิตวิทยาและสังคมวิทยา

ท่าทีของพระศาสนจักร

เรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหม่ที่พระศาสนจักรคาทอลิกให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่สัตบุรุษผ่านทางจดหมายอภิบาลหลายฉบับ รวมทั้งต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดกับบุคคลรักร่วมเพศอย่างชัดเจน ดังตัวอย่างคำสอนและจดหมายอภิบาลของพระสังฆราช แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้

1. ความสนใจในเพศเดียวกัน มิใช่สิ่งที่บุคคลสามารถเลือกเองได้ " บางคนพบว่าความสนใจในเพศเดียวกันของเขานั้น ไม่ได้เกิดจากการกระทำของเขาเอง …พวกเขาควรได้รับความเคารพ สิทธิเสรีภาพ มิตรภาพและความยุติธรรม พวกเขาควรมีบทบาทและส่วนร่วมในพระศาสนจักรคาทอลิก" (จดหมายอภิบาลของสภาพระสังฆราชสหรัฐอเมริกา, To love in Christ Jesus)

"กลุ่มหญิงและชายที่มีแนวโน้มในเรื่องรักร่วมเพศ เป็นกลุ่มคนที่ไม่สมควรถูกละเลย พวกเขามิได้เป็นคนเลือกที่จะสนใจเพศเดียวกัน " (Catechism of the Catholic Church, #1995)

2. การมีความสนใจในเพศเดียวกันไม่เป็นบาป " ความเอนเอียงในทางเพศเดียวกันของคนรักร่วมเพศไม่เป็นบาป …เนื่องจากมนุษย์แต่ละคนถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า การที่บางคนถูกอ้างถึงโดยมุมมองที่จำกัดเพียงเพราะเขาหรือเธอเป็นพวกรักร่วมเพศนั้น เป็นการอ้างอิงที่ไม่มีเหตุเพียงพอ" (Vatican Congregation for the Doctrine of Faith (CDF) "Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Person")

3. การมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรม เหมือนในกรณีของการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส พระศาสนจักรจึงเรียกร้องให้มีการดูแลเอาใจใส่กลุ่มคนรักร่วมเพศอย่างด

" การมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกัน…ซึ่งต่างจากการมีความสนใจในเพศเดียวกันนั้น ถือว่าผิดศีลธรรม ทั้งผู้ที่มีความสนใจในเพศเดียวกันและผู้ที่มีความสนใจในเพศตรงข้าม ถูกเรียกให้เป็นพยานในการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส และโดยอาศัยพระเมตตาของพระเจ้า จึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ถือว่าผิด…อย่างไรก็ดี ผู้ที่สนใจในเพศตรงข้ามมีโอกาสที่จะเข้าสู่พิธีสมรสได้ ส่วนกลุ่มคนรักร่วมเพศไม่มีโอกาส ดังนั้นชุมชนคาทอลิกควรให้การอภิบาลดูแลเอาใจใส่ และให้ความเห็นอกเห็นใจแก่พวกเขาเป็นพิเศษ" (จดหมายอภิบาลของสภาพระสังฆราชสหรัฐอเมริกา, To love in Christ Jesus)

 

ขอขอบคุณ newmana.com

แชร์ 15 แชร์ 14 แชร์ 15

กดขอบคุณพระเจ้ารับ 1 คะแนน

นายแทม ขอบพระคุณพระเจ้าในบทความนี้
นักเขียน

พลังชีวิตจากการมีชีวิตอยู่กับพระคริสต์

เหตุการณ์เล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นตรงหน้า คือ ทุกโอกาสที่ให้เราได้ใช้แสดงความรักของพระเ

เหตุใดพระเจ้าทรงนิ่งเฉยในเหตุการณ์ที่ทุกข์สาหัสของเรา

บ่อยครั้งในชีวิต ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะไม่ทรงตอบสนองต่อสิ่งจำเป็นที่เราเฝ้าวอนขอ ซ

มารู้จักพระคัมภีร์ไบเบิลกัน

โดยปกติคนเราก็ติดต่อกันด้วยคำพูดหรือทางภาษา พระเป็นเจ้าก็ใช้วิธีเดียวกันที่มนุษย

รหัสลับ DNA ผู้พิชิตทฤษฎีวิวัฒนาการ ตอนที่ 1

ใครหรืออะไรที่สามารถย่อส่วนข้อมูลและจัดวาง"ตัวอักษร"จำนวนมากมายมหาศาลให้เป็นลำดั

แนะนำหนังสือนักเขียนคาทอลิก จะกลุ้มหรือจะก้าวต่อ ดร.จิตรา

หนังสือเริ่มต้นที่ชวนให้เราคิดว่า เราต่างก็เริ่มต้นชีวิตในหลาย ๆ เรื่องเหมือนกัน

☆การกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์☆ถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้ ความเชื่ออื่นก็ไร้ประโยชน์☆ ตอนที่ 4

ดังนั้นคริสตชนคนใด ทำดีแค่ไหน อ้างว่าเชื่ออย่างไร แต่กลับไม่ยอมเชื่อเรื่องการกลั

คอมพิวเตอร์รวน เพราะวันที่หายไปในพระคัมภีร์ เรื่องพิศวงที่ท้าทายวิทยาศาสตร์

พวกเขาใช้คอมพิวเตอร์คำนวณค่าโดย ให้มันคำนวณ ทั้งแบบ เดินหน้า และถอยหลังตลอด ทุกศ

บทภาวนา ปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากคำสาปแช่ง/ผีปีศาจ/บาป สำหรับคนทั่วไป

บทภาวนานี้ ได้มาจากพยาบาลที่ทำงานในอเมริกาเธอเองก็เคยสวดบทนี้ที่ข้างเตียงคนไข้หล

Nabeel Qureshi มุสลิมผู้กลับใจมาเป็นคริสเตียน จากบ่าวรับใช้ กลับใจได้ถูกรับเป็นลูกของพระองค์

ผมกลับไปที่อพาร์ทเมนต์ของผม และวางอัลกุรอานและไบเบิลไว้ข้างหน้า ผมหันไปหาอัลกุรอ

พ่อครับ พ่อครับ ดูเมฆบนฟ้าสิครับ มันกำลังวิ่งตามเรามาด้วย

หนุ่มสาวคู่นั้นทนกับพฤติกรรมของชายหนุ่มคนนี้ไม่ไหวแล้ว จึงหันมาตวาดกับผู้เป็นพ่อ

เรื่องเกี่ยวข้องจากโซเชียล

facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg
facebook-logo-svgrepo-com.svg